Home | Contact

Overstapjes

Vaak lopen routes door boerenland. U bent dan als wandelaar niet de enige gebruiker, het vee is mede-gebruiker. Prikkeldraad en hekken vormen barrières. Overstapjes vormen de oplossing. Wanneer sloten of vaarten het doorwandelen zouden belemmeren leggen wij bruggen of trekpontjes aan.

Overstapjes vindt u daar waar een wandelroute een hekwerk of afrastering kruist en er geen mogelijkheid is om deze barrière te openen of er een hek in te plaatsen. Of wanneer het onwenselijk is dat een hek wordt geopend om te voorkomen dat vee kan ontsnappen.

 

Overstapjes zijn er afhankelijk van wens en situatie in veel verschillende soorten en maten.