Home | Contact

Onderhoud

Onderhoud

• Onder de term "onderhoud wandel-, kano- en fietsroutes" wordt verstaan:
1. Het controleren en eventueel complementeren van de standaard stickermarkeringen. Dit omvat het ter plekke nalopen, varen en/of fietsen van de route, waarbij er op gelet wordt of de route zonder gebruik van een kaart te volgen is. De benodigde (sticker)markeringen kunnen zich ook bevinden op aluminium plaatjes, die met antidieven schroefjes bevestigd worden op houten hekken of bermpaaltjes.
2. Het controleren van het geplaatste routemeubilair, als wegwijzers, overstapjes en informatiepanelen.
3. Registreren en rapporteren van eventueel benodigde wijzigingen en aanvullingen in de route(s) en de markering ervan. Zijn de wijzigingen minimaal, dan worden ze direct uitgevoerd .
4. Registreren en rapporteren van eventueel te verplaatsen, te repareren of te vervangen meubilair of onderdelen hiervan (wegwijzers, gedragsbordjes, overstapjes en informatiepanelen).
5. Indien nodig, het opstellen van een offerte voor aanvulling en/of herstel van de routes en/of het meubilair, dit vanuit onze bevindingen en verslaglegging. De opdrachtgever geeft indien gewenst een vervolgopdracht tot herstel van deze voorzieningen.


• De afgesproken onderhoudsvergoeding dekt de arbeidskosten 'in het veld' voor bovengenoemde bezigheden, maar niet de gebruikte materiaalkosten van stickers, aluminium plaatjes, schroefjes en bermpaaltjes.
• De rapportage zal bestaan uit een schriftelijk overzicht van de actuele status van de routes en het meubilair eventueel aangevuld met foto's. Is er sprake van onvolkomenheden dan wordt de rapportage aangevuld met de vermoedelijke oorzaak van beschadiging en/of een vermelding waaronder de betreffende post geschaard dient te worden: 1/ onderhoud, 2/ vandalisme, 3/ meerwerk of aanvullingen. De kosten voor deze rapportage worden maken onderdeel uit van het onderhoudscontract, aangezien de opdrachtgever niet gebonden is aan het verstrekken van vervolgopdrachten aan Lizard Point voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.
• Het basisonderhoud wordt normaal gesproken aangenomen voor een periode van 2 tot 5 jaar.
• De routes worden eenmaal of tweemaal per jaar nagelopen naar afspraak en zoveel mogelijk in de gewenste in de periode (bv. maart en augustus). De eerste ronde, wordt zo spoedig mogelijk na het verstrekken van de opdracht uitgevoerd.
• De kosten voor dit basisonderhoud, exclusief de materiaalkosten, zijn op basis van een afkoopsom gecalculeerd.
• Wij rekenen met een jaarlijkse prijsaanpassing (indexering) van +2%.
• Facturering en betaling van de jaarbedragen geschiedt jaarlijks na de onderhoudsronde en wordt begeleid door onze rapportage.
• De reistijdvergoeding omvat de reistijd van het reizen van Hei- en Boeicop naar de routelocatie en retour.
• Kosten voortkomend uit vandalisme/opzettelijke vernieling en voortkomend uit benodigde wijzigingen in en aanvullingen op de routes zijn niet gedekt, maar worden na de onderhoudsronde geoffreerd. (zie punt 5 hierboven.)
• Er is een lijst beschikbaar van de indicatieve prijzen van onze producten, geldig voor het jaar waarin het contract wordt afgesloten. De prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden, mochten wijzigingen in kosten van de grondstof dit noodzakelijk maken. Voor deze bedragen kan dus niet het standaard prijsindexcijfer van +2% worden gehanteerd.
• Alle genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven.

Bel 0620056977 of mail naar stveldhb@xs4all.nl