Home | Contact

https://www.lizard-point.nl/uploads/header/header_gedragsborden.jpg

Informatievoorzieningen

Recreanten willen tegenwoordig alles weten over de omgeving die ze bezoeken. Met informatievoorzieningen als borden en informatiepanelen krijgt de bezoeker het verhaal en de achtergronden van een omgeving (foto's, teksten en plattegronden).
Te denken valt aan teksten over biologische -en aardkundige waarden, de aanwezigheid van planten en dieren, het ontstaan van het landschap en cultuurhistorische informatie.